ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร

โดยทั่วไปพืชสมุนไพรแต่ละชนิดสามารถรักษาโรคได้หลายโรค  เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดมีสารสำคัญหลายชนิด  ดังนั้น  การรู้จักใช้พืชสมุนไพรแต่ละชริดอย่างกว้างขวางย่อมเป็นสิ่ง- มีประโยชน์  นักวิจัยสมุนไพรอาศัยความรู้และมีประสบการณ์- จากแพทย์แผนโบราณเป็นแนวทาง  เพื่อนำไปทดลองให้มีมาตรฐานการใช้รักษาโรคได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยมากขึ้น  ตลอดจนหลีกเลี่ยงและระมัดระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
       การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนใช้สมุนไพรเดี่ยวเพื่อรักษาโรค  หรืออาการเจ็บป่วย  หรืออาการเบื้องต้นที่พบบ่อยๆ รวม 18 โรค  ได้แก่  ท้องผูก  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  แน่นจุกเสียด  ท้องเสีย (แบบไม่รุนแรง)  พยาธิลำไส้  บิด  คลื่นใส้  อาเจียน (เหตุจากธาตุไม่ปกติ)  ไอ  ขับเสมหะ  ไข้  ขัดเบา (ปัสสาวะไม่สะดวก  กระปริบกระปรอยแต่ไม่มีอาการบวม)  โรคกลาก  โรคเกลื้อน  อาการนอนไม่หลับ  ฝีแผลพุพอง (ภายนอก) อาการเคล็ดขัดยอก (ภายนอก)  อาการแพ้  อักเสบ  แมลงสัตคว์กัดต่อย  แผลไฟไหม้  น้อร้อนลวก  เหา  และชันตุ

adirek.com