โกสน Croton


ลักษณะ  :
     ไม้พุ่มขนาดสูงราว 1-3 เมตร  ใบมีรูปร่างหลายแบบอาจมีรูปยาวแคบ  โคนใบมนหรือแหลม  ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น  ปลายใบเรียวหรือมน  ใบมีเส้นใบชัดเจน  ดอกออกเป็นช่อ  ยาวตามยอดหรือง่ามใบ  ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ต่างต้นกัน  ผลขนาดเล็กสีขาว

แหล่งที่พบ  :
     ถิ่นกำเนิดอยู่มาเลเซีย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันแพร่หลาย

สรรพคุณ  :
     ใบ ใช้ตำพอกท้องเด็กแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

adirek.com