แพงพวยฝรั่ง,แพงพวยบก Madagascar Periwinkle


ลักษณะ  :
   พืชล้มลุกมีอายุหลายปี ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ขนาดสูงราว 30-90 ซม.  ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบรูปไข่ ดอกออกที่โคนก้านใบ  โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่ราบออกสีม่วงหรือขาว  ผลเป็นรูปฝักรูปทรงกระบอกเรียวยาว

แหล่งที่พบ  :
  ถิ่นกำเนิดเดิมอยู่บริเวณหมู่เกาะมาดากาสการ์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

สรรพคุณ  :
  ทั้งต้น รักษาโรคเบาหวาน ลดความดันโลหิต
  ใบ แก้โรคเบาหวาน ช่วยบำรุงหัวใจ มะเร็งในเม็ดเลือดของเด็ก  รักษาโรคมะเร็ง ใช้เป็นยาถ่ายแก้ท้องผูกเรื้อรัง
  ราก แก้บิด ขับระดู ขับพยาธิ ห้ามเลือด และทำให้แท้งได้  รักษามะเร็งในเม็ดเลือด