หางนกยูงไทย Peacock Flower


ลักษณะ  :
    ไม้พุ่มขนาดสูงราว 2 เมตร ทรงพุ่มกลม  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับ มีใบย่อย 7-11 คู่  ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ มีหลากหลายสี  ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง ชมพู แดงประขาว ผลเป็นฝักแบน

แหล่งที่พบ  :
    ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้เขตร้อน  หมู่เกาะอินดีสตะวันตก  และนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่หลาย  ออกดอกได้ตลอดปี

สรรพคุณ  :

ราก  ของต้นดอกแดง  ปรุงเป็นยาขับประจำเดือน
adirek.com