ว่านเพชรสังฆาต,ว่านเพชรหึง Edible-stemed Vine


ลักษณะ  :
      พันธุ์ไม้เลื้อยที่มีลำต้นเป็นเหลี่ยมมียางสีขาวแตกเป็นท่อน  บางท่อนมีส่วนยึดเกาะเกี่ยวพันพืชอื่น  ใบสีเขียวออกตามข้อสั้นๆ  ใบเดี่ยวออกท่อนละ 1 ใบ  ดอกขนาดเล็กออกตามข้อต้นเป็นช่อ  ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีแดง  ผลสุกสีดำ


แหล่งที่พบ  :
      ถิ่นเดิมอยู่ในอัฟริกา  อาหรับ  และอินเดีย  ปลูกเป็นไม้ประดับตามซุ้มหรือรั้ว


สรรพคุณ  :
      ต้นสด  คั้นน้ำรักษาโรคลักปิดลักเปิด  ประจำเดือนผิดปกติ  หยอดหูแก้น้ำหนอง  หยอดจมูกแก้กำเดาไหล  เป็นยาธาตุเจริญอาหาร
      เถา  แก้ริดสีดวงทวาร
      ใบ  ยอดอ่อน  ช่วยย่อยอาหาร
adirek.com