ว่านหางนาค, ลิ้นมังกร


ลักษณะ  :
       ลำต้นเป็นกอ  มีใบโผล่พ้นผิวดินขนาดสูงราว 50 เซนติเมตร ใบเรียวยาวแข็ง  มีลายคล้ายลายเสือสีเขียวปนเหลืองและขาว  ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงแทงขึ้นมากลางกอ  ดอกมีสีขาว  ผลกลม  เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง  มีอยู่ 3 พันธุ์  แตกต่างกันที่ริมขอบใบมีสีเหลืองและใบสีเขียวล้วน


แหล่งที่พบ  :
       ขึ้นอยู่ตามป่าเขาค่อนข้างแห้งแล้ง  นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับริมรั้ว


สรรพคุณ  :
       ใบ ตำละเอียดใช้พอกปิดแผล รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย  ช่วยถอนพิษแมงป่อง

adirek.com