รำเพย, กระบอก Yellow Oleander


ลักษณะ  :
      ไม้พุ่มขนาดสูงประมาณ 3 เมตร  ลำต้นเรียบ  ใบเดี่ยวเรียงแบบเวียน  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง  ช่อละ 3-4 ดอก  กลีบดอกมี 5 กลีบ  สีเหลือง  ดอกบานมีลักษณะเป็นปากแตร  ผลสีเขียวสด


แหล่งที่พบ  :
       ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้เขตร้อน  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ


สรรพคุณ  :
       ทั้งต้น  แก้โรคผิวหนัง  หลอดลมอักเสบ
       เปลือก  แก้ไข  มาลาเรีย  เป็นยาถ่าย
       ใบ  เป็นยาถ่าย  ทำให้อาเจียน
       เมล็ด  ใช้ปริมาณน้อยเป็นยาบำรุงหัวใจ


ส่วนที่เป็นพิษ  :
        ยาง  ถูกผิวหนังจะทำให้เป็นผื่นบวมแดง
        เมล็ด  มีสารเป็นพิษ  ถ้าใช้มากจะทำให้หัวใจเป็นอัมพาต  ทำให้ลำไส้เล็กบีบตัว ม่านตาหรี่ อุณหภูมิร่ายกายลดลง และอาจเสียชีวิตได้

adirek.com