มะลิ Arabian Jasmine


ลักษณะ  :
      ไม้พุ่มขนาดสูงไม่เกิน 2 เมตร  แตกกิ่งก้านสาขามาก  กิ่งอ่อนมีขนสั้นๆ  ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน  ขอบใบเรียบ  ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อละ 2-3 ดอก  กลีบเลี้ยงเป็นหลอดสีเขียว  กลีบดอกสีขาว  มีกลิ่นหอม  ผลเป็นผลสด


แหล่งที่พบ  :
      นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน  หรือปลูกเป็นไร่เพื่อเก็บดอก


สรรพคุณ  :
      ราก  ใช้แก้ปวด  เคล็ดขัดยอกจากการกระทบกระแทก  เลือดออกตามไรฟัน  ปวดหัว  รักษาหลอดลมอักเสบ
      ใบ  แก้ไขจากอากาศเปลี่ยนแปลง  ปวดท้อง  แน่นท้อง  ท้องเสีย  พอกแก้ฟกช้ำ  แผลเรื้อรัง  โรคผิวหนัง  บำรุงสายตา  ช่วยขับน้ำนม
      ดอก  แก้บิด  ปวดท้อง  แผลเรื้อรัง  เยื่อตาอักเสบ  ปวดหูชั้นกลาง  น้ำแช่ดอกใช้แต่งกลิ่นทำให้ชุ่มชื่น  บำรุงหัวใจ

adirek.com