พญาไร้ใบ Milk Bush


ลักษณะ  :
     ไม้พุ่มขนาดสูงราว 4-3 เมตร  ลำต้นไม่มีหนาม  อวบน้ำและมียาง  ตอนบนแตกแขนง  ใบมีขนาดเล็กมาก  บางครั้งไม่มีใบ  ดอกออกเป็นช่อตามข้อหรือปลายกิ่ง  สีขาวอมเหลือง  ดอกส่วนใหญ่เป็นดอกเพศเมีย  ผลมี 3 พู


แหล่งที่พบ  :
      พบอยู่ตามป่าเบญจพรรณและนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ


สรรพคุณ  :
      ราก  น้ำต้มรากเป็นยาแก้ธาตุพิการ  และช่วยระบายรากต้มรวมกับน้ำมันมะพร้าวใช้ทาแก้ปวดท้อง
      รากและใบตำเป็นยาพอก  แก้ริดสีดวงทวาร
      ต้น  น้ำต้มกินแก้ปวดท้อง  กระเพาะอาหารอักเสบ  ตำพอกภายนอกแก้ปอดบวม  กระดูกเดาะ
      ยาง  ใช้กัดหูด  ทาแก้ปวดข้อ

adirek.com