adirek.com

ผักตบชวา Java Weed

ลักษณะ  :
      พืชลอยน้ำ  หรืออาจขึ้นบนดินชื้นแฉะ  ลำต้นสั้น  ใบขนาดใหญ่ออกรอบต้น  ลักษณะใบกลมหรือรูปไข่  ปลายใบมน  ส่วนกลางก้านใบลงไปถึงโคนจะพองออก  ภ่ยในมีเนื้อฟ่ามๆ ช่วยในการลอยตัว  ดอกออกเป็นช่อ  แต่ละช่อมีดอกราว 6-12 ดอก  ดอกย่อยมี 6 กลีบ  สีม่วง

แหล่งที่พบ  :
      พบขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปทั้งในหนอง  ลำคลอง  ไม่ชอบอากาศเย็นหรือน้ำเค็ม  นิยมนำไปทำปุ๋ยหมัก  เพราะมีธาตุโปแตสเซียมสูง

สรรพคุณ  :
      ทั้งต้น  แก้พิษภายในร่างกาย  ช่วยขับลม  ใช้ทาภายนอก  แก้แผลอักแสบ