น้อยหน่า Suger Apple


ลักษณะ  :
     ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  สูงประมาณ  4 – 5  เมตร  ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน  ดอกเดี่ยวออกตามง่ามใบ  สีเหลืองอมเขียว  กลีบดอกชั้นละ  3  กลีบ  ผลกลม  โคนผลเป็นรูปหัวใจ  เปลือกสีเขียวอมเทา  แต่ละช่องมีเนื้อสีขาวภายในมีเมล็ดสีดำ


แหล่งที่พบ  :
     ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน  นิยมปลูกเป็นไม้ผล


สรรพคุณ  :
ราก ใช้เป็นยาระบายอย่างแรง
ใบ เมล็ดและผลดิบ ใช้เป็นยาฆ่าเหาเบื่อปลา
ใบตำกับเกลือ ใช้เป็นยาพอกสี แผลพุพอง หนอง
ผลสุก รับประทานผลไม้ ผลดิบเป็นยาฝาดสมานและห้ามเลือด แก้โรคบิด  บำรุงธาตุ
เปลือกต้น เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือดบำรุงกำลัง

adirek.com