โมกบ้าน


ลักษณะ  :
      ไม้พุ่มขนาดสูงประมาณ  2 – 3  เมตร  ลำต้นเรียบมีจุดสีขาวแต้มประอยู่ทั่วไป  ใบเดี่ยวขอบใบเรียบ  ดอกออกเป็นช่อ  แต่ละช่อมีดอกราว  4 – 8  ดอก  กลีบดอก  5  กลีบสีขาวมีกลีบรองดอกโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ผลเป็นฝักภายในมีเมล็ดจำนวนมาก  

         
แหล่งที่พบ  :
       ขึ้นตามป่าดงดิบ  และป่าเบญจพรรณที่ชื้น


สรรพคุณ  :
ราก  ปรุงเป็นยารักษาโรคผิวหนังจำพวกโรคเรื้อน
adirek.com