จอก


ลักษณะ  :
     พืชล้มลุกขนาดเล็กลอยอยู่ผิวน้ำ  ไม่มีส่วนของลำต้นที่ตั้งตรง  ใบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นคล้ายกลีบกุหลาบ  ดอกออกเป็นช่อตรงกลางกอใบลักษณะเป็นแท่งคล้ายดอกบอน  มีดอกเพศผู้อยู่ 2-3 ดอก  ตอนบน  และดอกเพศเมียมีเพียงดอกเดียวอยู่ตอนล่าง


แหล่งที่พบ  :
     พบอยู่ตามบ่อสระ  หนอง  ลำคลองทั่วไป


สรรพคุณ  :
     ทั้งต้น  ช่วยขับปัสสาวะ  รักษาโกโนเรีย  ขับเสมหะ  แก้บิด  วัณโรค
     เถ้า  จากต้น  แก้กลาก  ฝี
     ใบ พอกแก้ริดสีดวงทวาร แก้หืด ฝี  น้ำคั้นจากใบผสมน้ำมันมะพร้าว แก้โรคผิวหนังเรื้อรัง  ขับปัสสาวะ