TAE  KWANDO
เทควันโด เป็นศิลปป้องกันตัวของประเทศเกาหลี เทควันโดจึงมีความหมายว่า"ศิลปะในการใช้มือและเท้าด้วยสติปัญญา" แต่ส่วนมากจะใช้เท้ามากว่ามือ เทควันโดจึงกลายเป็นกีฬาที่นิยมอีกชนิดหนึ่งและสามารถฝึกได้โดยไม่จำกัดเพศและวัยซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกนอกจากจะสามารถป้องกันตนเองได้แล้วยังใช้ฝึกในด้านของสมาธิได้อีกด้วย
           ศูนย์กลางเทควันโดโลก คือ kukkiwon เป็นสัญลักษณ์ของเทควันโด โดยมีนายอุน ยอง คิม ( Un Yong Kim ) เป็นประธาน
สหพันธ์เทควันโดโลกและเป็นประธานสมาคมเทควันโดของประเทศเกาหลี

            สำหรับเทควันโดในประเทศไทย TaeKwonDo In The Kingdom of Thailand
           ยุคแรก เทควันโดมีการเรียนการสอนเฉพาะทหารอเมริกันตามฐานทัพต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น อู่ตะเภา จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดยทหารอเมริกันได้จ้างอาจารย์เทควันโด จากประเทศเกาหลีมาเป็นผู้ฝึกสอนให ้
           ยุคก่อนปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนเมื่อประมาณ 25 ปีกว่าได้มีการเรียนการสอนที่บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ลิโดสยามสแควร์ ซึ่งก็ยังมีคนเรียนกันไม่มากนัก ในเวลาต่อมา เทควันโดได้เปิดสอนที่โรงเรียนศิลปะป้องกันตัว อาภัสสา ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามสถานทูตอังกฤษ โดยการนำของ คุณมัลลิกา ขัมพานนท์ ผู้ซึ่งมีความสนใจและรักกีฬาเทควันโดอย่างจริงจัง ทั้งยังได้พัฒนาและเผยแพร่เทควันโดในประเทศไทย โดยการนำ อ.ซอง กิยองจากประเทศเกาหลีมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนและ คุณมัลลิกายังเป็นนายกสมาคมเทควันโดคนแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นเทควันโดก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมา
           ปัจจุบัน เทควันโดเป็นกีฬา ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในกีฬาแห่งชาติของไทย รวมทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ทำให้มีการถ่ายทอดข่าวสู่ประชาชนทั้ง หนังสือพิมพ์ และข่าวโทรทัศน์
กลับหน้าหลัก
   adirek.com