ประวัติบาสเกตบอลบาสเกตบอล ( Basketball ) เป็นกีฬาประจำชาติอเมริกัน ถูกคิดขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือ บรรดาสมาชิก Y.M.C.A. ได้เล่นกีฬาในฤดูหนาว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆไป ถูกหิมะปกคลุม
อันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น อเมริกันฟุตบอล เบสบอล คณะกรรมการสมาคม Y.M.C.A.ได้พยายามหาหน ทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาว โดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่าย ในปี ค.ศ.1891 Dr.James A.Naismith ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. Training School อยู่ที่เมือง   Springfield รัฐ Massachusetts ได้รับมอบหมายจาก Dr.Gulick ให้

้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาในร่มที่เหมาะสม  ที่จะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาว

 

 


 

 

 

 

 

BASKETBALL
Dr.James ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเข้าด้วยกันและให้ มีการ เล่น ที่เป็นทีมในครั้งแรก Dr.James ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์สำหรับให้นักกีฬาเล่น เขาได้นำตะกร้าลูก
พีชไปแขวนไว้ที่ฝาผนังของห้องพลศึกษาแล้วให้ผู้เล่นพยายามโยน ลูกบอลลงในตะกร้านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้อที่สนามสำหรับเล่นให้
มีขนาดเล็กลงแบ่งผู้เล่น ออกเป็น ข้างละ 7 คน

 ผลการทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น แต่ขาดความเป็นระเบียบ
มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็นการเล่นที่รุนแรง ในการทดลองนั้น ต่อมา Dr.James ได้ตัดการเล่นที่รุนแรงออกไป และ
ได้ทำการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าปะทะถูกเนื้อต้องตัวกันนับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้น ของการเล่นบาสเกตบอล

adirek.com
กลับหน้าหลัก