1. Club Spa คลับสปา คือสปาที่จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งขนาดเล็กของสถานบริการบริหารร่างกาย หรือศูนย์สุขภาพให้ผู้ที่มากำลังกาย ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด

2. Destination Spa เดสทิเนชั่นสปา หมายถึงสปาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับหรือฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้น เป็นสถานที่ที่มีห้องพักค้างคืน ก่อนเข้าพักจะมีการตรวจสุขเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม อย่างโรคเบาหวาน ความดัน หรืออยู่ไฟหลังคลอด เป็นการสร้างความสมดุลโดยอาศัยความร้อนและเย็นของน้ำหรือที่เรียกว่า วารีบำบัด

3. Medical Spa เมดีคอลสปา คือการนำธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับวิทยาการทางการแพทย์ เป็นโปรแกรมการบำบัดและดู แลสุขภาพโดยผู้ชำนาญทางการแพทย์ การเปิดสปาแบบนี้ำต้องมีใบประกอบโรคศิลป์


4. Hotel & ResortSpa โรงแรมและรีสอร์ทสปา เป็น สปาที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน โดยเฉพาะจะมีการจัดในสถานที่ที่มี บรรยากาศที่ดี และทัศนียภาพที่สวยงามเป็นสปาที่มีการนวดบำบัด และผ่อนคลาย

5. Mineral Spring Spa น้ำพุร้อนสปา คือสปาที่มีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่เพราะว่าน้ำพุร้อนและน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุ ต่างๆ ที่สามารถ ลดอาการเจ็บป่วยบางชนิดได้ เช่นอาการปวดไขข้อ

6. Day Spa เดย์สปา คือสปาที่ใช้ระยะเวลาสั้นและไม่มีห้องพักค้างคืน เน้นเรื่องความสวยงานและผ่อนคลาย มักจะตั้งอยู่ใจกลาง เมือง

7. Home Spa โฮมสปา คือการทำสปาเองที่บ้าน หรือเรียกใช้บริการลักษณะ Deliveryของสถานบริการที่จะส่งพนักงานมาให้ บริการถึงบ้าน

The spa

หน้าแรก

ความหมายของสปา

ประเภทของสปา

อุปกรณ์สปา

สปาด้วยตนเอง

เกร็ดความรู้

คณะผู้จัดทำ

ประเภทของสปา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adirek.com