<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาเทวดา

 

ชื่ออังกฤษ Angel fish

ชื่อไทย ปลาเทวดา

ประวัติที่อยู่อาศัย ทวีปอเมริกาใต้ ลุมแม่น้ำอเมซอน

รูปร่างลักษณะ เป็นปลาที่ข้อนข้างแบน ครีบหลังเป็นกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหลังบานเป็นแพใหญ่ รูปทรงปลาเทวดาเป็น รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

อุปนิสัย ที่รักสงบ ชอบอยู่นิ่งๆแต่ ในบางครั้งปลาเทวดาก็มีนิสัยก้าวร้าว หวาดระแวง และขี้ตื่นตกใจ

การเลี้ยงดู ปลาเทวดาเป็นปลาที่รักสงบ สำหรับอาหารที่ให้ได้แก่ ไรน้ำ ลูกน้ำ เนื้อกุ้งสับ และอาหาร