<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาชีเปีย

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Puntius filamentosus
แหล่งกำเนิด : ประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า
ขนาดเฉลี่ย : 13-15 ซม.
อุณหภูมิของน้ำ : 23 - 28 ํ C
pH ของน้ำ : 6.5 - 7
อุปนิสัย : รักสงบ ชอบโดดน้ำเล่น มีความปราดเปรียว อยู่รวมกันเป็นฝูง
การแพร่พันธุ์ : วางไข่