<<------->>WELLCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาหัววุ้น

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xiphophorus maculatus
แหล่งกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก กัวติมาลา และฮอนดูรัสในทวิปอเมริกาใ
ขนาดเฉลี่ย : 5 ซม.
อุณหภูมิของน้ำ : 22 - 27 ํC
pH ของน้ำ : 6.5-7
อุปนิสัย : รักสงบไม่ค่อยกร้าวร้าว อยู่รวมกันเป็นฝูง
การแพร่พันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว
การเลี้ยง : ง่าย
อาหาร : สดและสำเร็จรูป