<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาอโรวาน่า

 

 

 

ปลาอะโรวาน่า
ความเป็นมา
อะโรวาน่าถือเป็นปลามหัสจรรย์ที่สุดในบรรดาปลาสวยงามด้วยกันและจัดเป็นปลาโบราณที่
ยังคงเหลืออยู่จากยุคหินให้นักเพาะพันธุ์ปลาได้ชื่นชมตลอดเวลา จากหลักฐานการค้นพบปลาเชื่อว่าปลาอะโรวาน่าน่าจะมีอายุ
ประมาณ 60 ล้านปี ต่อมาสภาวะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ปลาชนิดนี้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยอย่างกระจัดกระจาย
ไม่เป็นที่ เช่น ลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปอัฟริกา ประเทศออสเตรเลีย นิวกินี
หรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชีวิติความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่ายทนต่อสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติก็จริงอยู่
แต่ระบบการเพาะพันธุ์ค่อนข้างสลับซับซ้อนเอาแน่ไม่ได้ ถึงจะมีบางประเทศทำการเพาะพันธุ์ได้ แต่ปริมาณที่ได้น้อยมาก
จนทำให้ประเทศที่ถือกำเนิดถือกำเนิดปลาชนิดนี้จีงใด้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า และปลาอะโรวาน่าอย่างเด็ดขาด
เหตุนี้จึงเป็นผลทำให้ปลานี้มีราคาแพงลิบลิ่ว ตัวหนึ่งตกประมาณพันบาทหรือหมื่นบาทก็ว่าได้

รูปร่างปลาอะโรวาน่า
ปลาอะโรวาน่าขณะที่อยู่ในวัยอ่อนตามแนวสันหลังเริ่มจากขอบปากตลอดจนถึงครีบหางมีลักษณะเป็นเส้นตรง
แต่เมื่อโตเต็มที่ตามแนวสันหลังจะโค้งงอเล็กน้อย บนพื้นลำตัวมีแผ่นเกร็ดที่ค่อนข้างหนาและใหญ่เรียงเป็นแถวสวยงามประมาณ
20-24 เกร็ด ครีบหลังมีขนาดสั้นกว่าครีบทวาร สำหรับครีบอกยาวเป็นพิเศษ ประมาณ 1 ใน 3 ของลำตัวซึ่งยาวถึงโคนครีบท้อง
ครีบหางของปลาอะโรวาน่าจัดเป็นประเภทหางกลมปากกว้างใหญ่มีฟันแหลมคมอยู่บริเวณขากรรไกรล่างและบนรวมถึงเพดานปาก
มีหนวด 1 คู่ อยู่ที่ขากรรไกรล่าง แววตาแจ่มใสกว้างโต ขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 3.5 -4.8 เท่าความกว้าง เฉลี่ยแล้วเมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 1 เมตร หนัก 7 กิโลกรัม ปลาที่อยู่ในตระกูลนี้มีโครงสร้างของหลอดอาหารที่กว้างใหญ่ ลิ้นมกระดูก

อุปนิสัย
ปลาอะโรวาน่าชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณธารน้ำไหลนิ่งหรือบริเวณน้ำตื้นๆ
ตามร่มเงาของต้นไม้ที่ขึ้นตามริมของแม่น้ำ ใต้พื้นน้ำเป็นกรวดทราย สภาพของน้ำควรมีความเป็นกรด-ด่างพอประมาณ 6-6.5
อุณภูมิที่เหมาะสมกับปลาอะโรวาน่าควรอยู่ในช่วงระหว่าง 77 องศา เมื่อถึงฤดูวางไข่ ปลาตัวผู้และตัวเมียชอบอมไข่ไว้ภายในช่องปาก
นิสัยเชื่องช้า รักสงบ สันโดษ ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม

อาหาร

สัตว์น้ำขนาดเล็ก และเนื้อสัตว์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอเหมาะกับปาก
เทคนิคการซื้อปลาอะโรวาน่า
ปลาอะโรวาน่าจัดเป็นปลาสวยงามที่มีราคาสูงมาก ในการที่ผู้เลี้ยงมือใหม่จะซื้อปลาชนิดนี้มาเลี้ยง ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้กระทั่งเลี้ยงไปแล้วยังไม่วาย
ที่จะได้ปลาที่มีลักษณะไม่ดีมาเลี้ยง นี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคในการเลือกซื้อดังนี้
1. ส่วนประกอบต่างๆควรสมบูรณ์ โดยเฉพาะครีบหลัง ครีบทวาร และครีบหางต้องแผ่กว้าง ไม่มีรอยตำหนิใดๆเลย
2. ลักษณะการว่ายน้ำต้องสง่างามไปทุกส่วน ครีบกระโดง ครีบหลัง ครีบทวารไม่ลู่หรือหุบในขณะว่าย
3. ลำตัวควรมีสีเข้ม ริมขอบล่างและบนของลำตัวต้องขนานกันไปเป็นเส้นตรง
4. รูปทรงของหนวดทั้งคู่ ควรมีลักษณะกลมและงตรงอกไปข้างหน้าไม่คดหรืองอ
5. ดวงตาควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คือไม่ค่ำหรือตก มิใช่ดวงตาข้างหนึ่งมองกระจกอีกข้างมองพื้นตู้ และควรเลือกดวงตาที่แจ่มใสไม่มัวหมอง