<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาออสก้าร์

 

 


ปลาออสก้าร์
ถิ่นกำเนิด
อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ปารานา รวมถึงทวีปอเมริกาใต้ ปลาออสก้าร์ จัดอยู่ในตระกูลกับปลาหมอเทศ และเป็นปลาที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
เพราะปลาชนิดนี้มีความสวยงามบวกกับความมีเสน่ห์ในตัวขนาดพอเหมาะและสง่างาม ตลอดจนสีสันที่ไมมีการตกแต่งเพิ่มติม เหตันี้จึงทำให้ปลาออสก้าร์ได้รับความนิยม
จากหมู่นักเพาะพันธุ์ปลามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ ปลาออสก้าร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อจับได้พบว่าสีสันแปลกตา ไม่สวยงามเหมือนกับเพาะพันธุ์ขึ้นเอง
เนื่องจากคุณค่าของอาหารที่ปลากินเข้าไปมีน้อยจึงทำให้ระบบบสีสันดำ ลำตัวใหญ่ หรรืออาจมีสีอื่นปะปน นิสัยโดยธรรมชาติแล้วปลาชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นปลาดุร้าย
กินเนื้อและกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร สำหรับปัจจุบันนี้การเพาะพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นผู้เพาะพันธุ์ต้องเลือกปลาออสก้าร์ให้ดี
ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติ
ลักษณะพันธุ์
ปลาออสก้าร์เมื่อเจริญเติบโตออกจากไข่ ลำตัวจะมีสีเขียว ตามเกร็ดและผิวหนังมีลวดลายประกอบกับแถบสีที่แตกต่างกัน จนถึงระยะเติบโตเต็มที่ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
มีลายส้มหรือสีส้มแดง ดูสวยงามและสะดุดตากว่าปลาสวยงามชนิดอื่นๆ ลำตัวค่อนข้างกว้างหนา ปากยื่นออกมาเล็กน้อย แนวลำตัวด้านบนโค้งมน ลักษณะปลาออสก้าร์ที่เราเห็น
กันอยู่ทุกวันนี้เป็นฝีมือคนไทยที่ทำการเพาะพันธุ์จนได้ปลาออสก้าร์ที่สวยงาม ซึ่งทำให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักเมืองไทยเรื่อยมาในนามของ "ราคาปลาออสก้าร์"
โดยแบ่งออกได้ 2 พันธุ์ คือ ปลาออสก้าร์ลายเสือ และ ปลาออสก้าร์ลายทอง
การดูอวัยวะเพศปลา
ตามปกติแล้วการดูอวัยวะเพศของปลาออสก้าร์ไม่ใช่เรื่องที่ยากของนักเพาะพันธุ์มือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ วิธีการดูง่ายๆ โดยดูจากลักษณะภายนอกที่ปรากฎออกมา
อย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งใช้หลักเกณฑ์พิจารราส่วนต่างๆดังนี้
1. การดูบริเวณส่วนหัว ปลาตัวผู้มีลักษณะนูนสูงขึ้น โค้งมนกว่าตัวเมีย ส่วนปลาตัวเมียส่วนหัวลาดลงและใหญ่กว่าปลาตัวผู้
2. การดูบริเวณส่วนครีบ เช่น ครีบท้อง ครีบทวาร ครีบกระโดง ปลาตัวผู้จะยื่นยาวแหลมกว่าปลาตัวเมีย
3. การดูบริเวณช่องเพศ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ปลาตัวผู้จะพบว่ามีติ่งแหลมยื่นออกมา ส่วนปลาตัวเมียช่องเพศจะมีลักษณะกลม และสว่นนี้จะยื่นยาวออกมา
เมื่อใกล้ผสมพันธุ์วางไข่ ส่วนท่อวางไข่ของปลาตัวเมียมีลักษระทื่อและยื่นยาวกว่าปลาตัวผู้
การเพาะพันธุ์
ผู้เพาะพันธุ์ควรปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงบ่อเพาะ เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์เลือกคู่กันเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ทั้งนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของปลาตัวผู้ที่จะว่ายไล่รัดปลาตัวเมีย
ที่พร้อมผสมพันธุ์อยู่แล้ว การที่ให้ปลาเลือกคู่กันเองนั้นเพื่อให้ได้ลูกปลาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง แต่ในระยะเวลาที่ใกล้วางไข่ พ่อแม่พันธุ์มักมีนิสัยดุร้ายไม่ให้ปลาตัวอื่นๆ
เข้าไปใกล้รังไข่
อาหาร
ไข่แดงต้มสุก ไรแดง อาทีเมีย ไข่กุ้ง