<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาสอดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Botia macracantha
วงศ์ : Loaches
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หมู่เกาะบอเนียว และสุมาตรา แถบประเทศ อินโดนีเซีย
การขยายพันธุ์วางไข่กระจัดกระจาย
อาหาร : ไรแดง ลูกน้ำ อาหารสด อาหารเม็ด

ปลาสอด
ปลาสอดเป็นชื่อปลาที่เรียกกันเองในระหว่างผู้เลี้ยงปลาตู้เมืองไทยเข้าใจคำว่า “สอด” เพี้ยนมาจากคำ Sword

ที่แปลว่า ดาบ อันเป็นขื่อของปลาหางดาบนั่นเองทั้งนี้เพราะว่าปลาสอดมีรูปร่างเหมือนกับปลาหางดาบตัวเมียอย่างยิ่ง

ปลาสอดเป็นชื่อเรียกรวม ๆแท้ที่จริงปลาสอดเป็นชื่อปลากลุ่มหนึ่งได้แก่ ปลามูนฟิช (Moonfish) ปลามอลลี่

(Mollies)ปลาสอดใหญ่หรือปลามิดไนท์(Midnight) ปลามูนฟิช (Moonfish) เป็นปลาเมกซิโกเมื่อปี ค.ศ. 1907 ได้มีคนสั่งซื้อเข้าไปเลี้ยงในประเทศเยอรมันอีกสามปีต่อมาจึงได้แพร่จากเยอรมันเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อเข้าไปในหระเทศอเมริกาแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีต่อมาได้มีการผสมพันธุ์ได้พันธุ์ใหม่ๆมากกว่า6ชนิดแต่ละชนิดสวยงาม

ยิ่งกว่าพันธุ์เดิมทั้งเป็นที่นิยมแพร่หลายมากกรรมวิธีผสมพันธุ์ปลามูนฟิชต้องใช้เวลาและแรงงานมากแต่ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องมีเวลาและสถานที่เพียงพอเราก็อาจผสมพันธุ์ได้ปลามูนฟิชที่นำมาผสมพันธุ์จนเกิดพันธุ์ใหม่ ๆ

ขึ้นมากหลายนั้น มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นสีทองทั้งตัวเรียกว่าเพลตี้(Platy)สีอื่นที่ไม่ใช่สีทองจะเรียกว่ามูนฟิชและการที่เรียกเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าที่โคนหางของมันจะมีจุดลักษณะคล้าย

ครึ่งวงพระจันทร์ในช่วงระยะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1965 ปลาสอดได้รับการผสมเพื่อให้ได้พันธุ์แปลก ๆ จากเดิมที่มีลักษณะคล้ายปลาหางดาบตัวเมียก็มาได้ปลาชนิดที่มกระโดงใหญ่คล้ายใบเรือ และมีชื่อเรียกต่าง ๆ

กันคือ เซลฟิน เพลตี้ (Sailfin platy)ทอปเซล เพลตี้ (Topsail platy) ไฮฟิน เพลตี้ (Hifin platy)

ปลาสอดเซลฟินมีกระโดงหลังใหญ่เหมือนใบเรือ เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมาก แต่ลูกที่ออกมานั้นจะไม่ค่อยเหมือนพ่อแม่ กลับไปเหมือนบรรพบุรุษดั้งเดิมของมันคือกระโดงสั้นและเล็กเป็นส่วนมากทั้งนี้เพราะปลาสอดเซลฟินไม่ใช่พันธุ์แท้ แต่เป็นพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ทาง อย่างไรก็ตามปลาสอดเซลฟินคู่ที่ดีอาจจะให้ลูกพันธุ์แท้ คือมีกระโดงใหญ่เหมือนพ่อแม่ได้ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่เคยมีใครเลี้ยงปลาสอดเซลฟินแล้วให้ลูกออกมา

เป็นพันธุ์แท้100เปอร์เซนต์
ความแตกต่างระหว่างปลาตัวผู้กับปลาตัวเมีย สังเกตได้ชัดคือ ตัวผู้ลำตัวจะสั้นกว่าและเพรียวกว่าตัวเมียน

ออกจากดูลักษณะตัวแล้วยังพิจารณาที่ครีบทวารได้อีกวิธีหนึ่งตัวเมียครีบทวารจะบานเหมือนพัดแต่ครีบทวาร

ของตัวผู้จะแหลมเรียวและอย่าแนบลำตัวมากกว่าของตัวเมีย ปลามูนฟิชตัวผู้ใช้ครีบทวารนี้ผสมพันธุ์เช่นเดียวกับปลาตัวผู้อื่น ๆ
การเลี้ยงปลาสอดต้องให้อุณหภูมิคงที่ปลาพวกนี้ไวต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิมากทางที่ดีใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิจะดียิ่ง

ระดับอุณหภูมิอย่างต่ำที่สุด 72 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 75 องศาฟาเรนไฮต์ ปลาจะให้ลูกได้ดีที่สุด
วิธีเลี้ยงที่ถูกต้อง คืออย่าเลี้ยงปนกับปลาอื่น ปลาสอดไม่ค่อยกินลูกอ่อน ตัวเมียจะออกลูกทุก 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดสุขภาพและสภาพการผสมพันธุ์ของปลาด้วย ปกติจะออกลูกคราวละ 2-200 ตัว

แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะออกคราวละ 20 ตัวปลาสอดตัวเมียเมื่อท้องจะอ่อนแอมาก ดังนั้นผู้เลียงจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะท้องอย่าให้ตกใจและห้ามเคลื่อนย้ายถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องทำก่อนเวลาปลาท้องแก่

มิเช่นนั้นแม่ปลาจะตายพร้อมกับลูกในท้องอาหารของปลาสอดมีหลายชนิด หลายประเภทเช่น อาหารแห้ง

ไรน้ำ ลูกน้ำ หนอนแดง ปลาสอดชอบกินตะไคร่น้ำด้วย