<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาหมูอินโด

 

ชื่อไทย : หมูอินโด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia macracantha innesi
ถิ่นอาศัย : เกาะสุมาตรา บอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย
ขนาด : โตเต็มที่ในแม่น้ำธรรมชาติมีขนาดถึง 12 นิ้ว แต่การ
อุณหภูมิ : 24 – 30 C
สภาพน้ำ : pH 6.5 – 7.2

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวมีลักษณะค่อนข้างแบนข้าง ปากมีขนาดเล็กมีหนวด 2 คู่ หางเว้าเป็น 2 แฉก ลำตัวมีสีเหลืองอมแดงและมีแถบสีดำพาดอยู่แนวตั้ง 3 แถบ แถบแรกพาดจากหัวผ่านตาและอีกสองแถบพาดบริเวณกลางลำตัวและท่อนหางบริเวณปลายหางมีสีแดง อุปนิสัยของปลาชนิดนี้เป็นปลาที่รักสงบ ขี้อายมักจะหลบซ่อนในพุ่มไม้หรือซอกหิน สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ มักจะว่ายน้ำขึ้นลงอยู่เสมอ ชอบหากินอยู่ตามพื้น สามารถกินอาหารได้ทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดประเภท ลูกน้ำ หนอนแดง ไส้เดือน ไรแดง ไรทะเล ฯลฯ


สีของลำตัวเป็นสีเหลืองทองเป็นมันวาว มีแถบดำพันลำตัวเป็นระยะ มีหนวดบริเวณฝีปากดูแปลกตา น่ารักน่าชังไปอีกแบบ เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่ง
ลักษณะนิสัย ปลาหมูอินโดนั้นไม่ดุร้าย แต่ขี้ตกใจง่าย สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดเล็กว่าหรือใกล้เคียงกันได้ ว่ายน้ำระดับก้นตู้ถึงกลางตู้ ปลาหมูดินโตนี้แพร่พันธ์โดยการวางไข่และไข่จะถูกพ่อแม่พันธ์ปล่อยอยู่ตามลำพังตามธรรมชาติจนออกเป็นตัวอ่อน
อาหารของปลาหมูอินโด
สำหรับนักเลี้ยงที่จะต้องหามาให้คือพืชน้ำและสัตว์น้ำตามธรรมชาติอาหารสำเร็จรูปไม่ค่อยชอบ