<<------->>WELCOM TO WEB FISH >>-----<<

 


bigoo.w
HOME
ผู้จัดทำ

ปลาฉลามหางไหม้

ปลาฉลามหางไหม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bolantiocheilus melanopterus

ถิ่นอาศัย เคยพบในเขตภาคกลางในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันเข้าใจว่าได้สูญ พันธุ์จากแหล่ง

ธรรมชาติไปแล้ว นอกจากนี้ยังพบในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและเขมร

ลักษณะ ลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง พื้นลำตัวสีเงิน ครีบสีเหลืองนวล ขอบปลายครีบทุก

ครีบยกเว้นครีบอกมีแถบสีดำขนาดใหญ่คาดลักษณะคล้ายรอยไหม้

ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่าฉลามหางไหม้ ปากขนาดเล็กยืดหดได้ เกล็ดแวววาว

ระยิบระยับ ปลายหางเป็นแฉกเว้าลึกตรงกลาง

การแพร่พันธุ์ แพร่พันธุ์โดยการวางไข่จมอยู่ตามพื้น ปลาหนัก 155 กรัม สามารถวางไข่ได้

6,000 – 7,000 ฟอง ไข่ฟักเป็นตัวในเวลา 12 ชั่วโมง ปัจจุบันปลาที่นำมาขายเกิด

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีเงิน หางเว้าเป็นสองแฉก ครีบมีสีเหลืองอ่อน ขอบครีบทุกครีบมีสีดำยกเว้นครีบอก ปากมีขนาดเล็กสามารถยืดหดได้ ริมฝีปากบนยื่นยาวกว่าริมฝีปากล่าง อุปนิสัยของปลาชนิดนี้เป็นปลาที่รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ตื่นตกใจง่าย ชอบกระโดดออกนอกอ่างหรือตู้ มักจะว่ายอยู่ตลอดเวลา การเพาะพันธุ์อาศัยการวางไข่ครั้งประมาณ 6,000 – 7,000 ฟอง ฟักออกเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง การสังเกตุเพศของปลาดูได้จากลักษณะลำตัว โดยปลาตัวเมียลำตัวจะกว้างกว่าตัวผู้ และในช่วงวางไข่ท้องจะอูมกว่า อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาชนิดนี้ใช้ได้ทั้งอาหารสาเร็จรูปและอาหารสดประเภท ลูกน้ำ หนอนแดง ตัวอ่อนแมลง ฯลฯ