หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
เกม
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
เสริมสวย
วาดรูปวาดเส้นเพื่ออะไร

1.เพื่อการแสดงออก การถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการของมนุษย์
2. เพื่อการสื่อสาร เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ภาษา
3. เป็นเครื่องมือบันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูล ประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์
4. เพื่อเตรียมการ ทดลอง ทำแบบร่างสำหรับงานออกแบบและงานศิลปะ
5. เพื่อปลุกและพัฒนาความคิดที่เป็นสาระต่อการสร้างสรรค์ พัฒนาจิต สมาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตขระปฏิบัติการ
6. เพื่อการศึกษาธรรมชาติ ชีวิต ความสัมพันธ์กลมกลืน และขัดแย้งในสาระแห่งธรรมชาติ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิธีหนึ่ง
7. เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปะ เพิ่มพูนความชำนาญ เพื่อเสริมทักษะในการแสดงออกทางศิลปะ
8. เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาวิชการทุกแขนง
9. เพื่อตัวของมันเองโดยความตั้งใจของศิลปินที่สร้างสรรค์ให้งานวาดเส้นเป็นศิลปะกรรมที่สมบูรณ์ แบบโดยตัวของมันเองไม่ต้องอิงกับวัตถุประสงค์อื่น
 
ที่มา : อนันต์  ประภาโส. (2542). วาดเส้น.  กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.