หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
ไอที
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
ความงาม
ศิลปะ

 
ศิลปะการวาดรูปและการแกะสลัก

การวาดรูปทำให้มีสมาธิ

                รูปนี้ถ่ายที่เมืองจีน
 
การวาดรูปทำให้ใจเย็น

ร้านไพโรจน์ศิลป์

ติดต่อไพโรจน์ มุ่งพูนกลาง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
   59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร        จ.อยุธยา โทร 08-6612-1157
08-1625-0361
รูปนี้ถ่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 
การแกะสลัก
ทำให้มีความมุ่งมั่น อดทน
รูปนี้ถ่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศิลปะ

Next