หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
ไอที
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
ความงาม
ศิลปะ

 
 
   

อะธุวังชีวิตัง
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวังมะระณัง
ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง
อันเราจะพึงตายเป็นแท้
วะยะธัมมา สังขารา
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

--------
พระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

   

     
 


 
       
  การพูดให้บุคคลอื่น
   กล่าวถึงคนอื่นในเรื่องไม่ดีของเขา
   แม้ว่าเขาจะผิดจริงก็ไม่ควรกล่าวถึง
   เพราะมันเป็นการสั่งสมบาป    สั่งสมทุกข์ให้ตัวเอง    ขณะที่เราพูดเราก็ได้ทุกข์แล้ว
   การสะสมทุกข์ไว้เรื่อย ๆ
   อย่างเล็กอย่างน้อยเดี๋ยวจะเป็นโทษ
   อันใหญ่หลวงได้ ผู้มีปัญญาไม่ควรกระทำ

                 --------------

           หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

           วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

        Link ธรรมะอ่านเพิ่มเติม คลิก

 

   

 
       
สมบัติที่มนุษย์ต้องการไม่ทราบว่า
จะกอบโกยเอาไปถึงไหน
ครั้นได้มาก็เพียงแค่เอามาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแหละ
เลี้ยงชีวิตให้มันนานตายหน่อย
นั่นล่ะประโยชน์ของมนุษย์สมบัติ
เพียงแค่นี้แหละ

---------

บาปอย่าทำดีกว่า เพราะตกนรกอยู่เสมอ
เพราะคิดถึงกรรมชั่วอยู่เป็นนิจ
นรกก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ มันเกิดอยู่ที่ใจ

---------
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

 Link ธรรมะอ่านเพิ่มเติม คลิก
   
 กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือ นักปฏิบัติ
กินมาก นอนมาก พูดมาก คือคนโง่
-------
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

 Link ธรรมะอ่านเพิ่มเติม คลิก
   
      
ข้อคิดธรรมะ ที่น่าศึกษา    
   
ธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่น่าอ่าน