ส่งเสริมให้สังคมไทยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชีวิต

ประโยชน์ของการอ่าน     การอ่านได้อะไร
พระอาจารย์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านว่า
1. รู้
2. จินตนาการ

3. แรงบันดาลใจ
4. อยู่คนเดียวอย่างมีความสุข

สุภาษิตจีน "หากคุณรักลูก จงให้ลูกเดินทาง"
เปลี่ยน หากคุณรักลูก จงให้ลูกรักการอ่าน
อ่านหนังสือให้เป็นวัฒนธรรม

ชาตินี้ไม่รักการอ่าน จะโง่ดักดานไปถึงชาติหน้า
            
 
ว.วชิรเมธี
 

เสียงธรรม : พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  ดีมาก ๆ ฟังเลยค่ะ

Next          Home