รูปในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑


     
คนดี
"อันที่จริง   การเล่านเรียนแล้วสอบไล่ได้
ทั้งได้คะแนนสูงด้วยนั้นนับว่าได้รับผลดีที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
แต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของการเล่าเรียนแล้ว
ก็เห็นว่ายังต้องการผลที่มากกว่านั้น

คนที่จะเรียกได้ว่าเล่าเรียนได้เป็นผลสำเร็จ
จะต้องเรียนให้ได้ทั้งวิชาความรู้ ทั้งความคิดจิตใจที่ดี
ที่สามารถจะนำมาใช้ในการครองตัว ในการสร้างตัวต่อไปตลอดชีวิต..."


พระบรมราโชวาท
ในงานพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2520


 

 


Home

NEXT