รูปในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
การศึกษา

 "...การสร้างสรรค์ความก้าวหน้านั้นต้องเริ่มที่การศึกษาของเดิมก่อน เมื่อทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้ว
จึงรักษาส่วนที่ดีที่เจริญที่มีอยู่ให้คงไว้ แล้วพยายามสร้างและเสริมให้มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปด้วยหลักวิชาและความคิดพิจารณา อันประกอบด้วยเหตุผลความรอบคอบตามความเหมาะสม ตามกำลังความสามารถและกำลังเศรษฐกิจของเรา การงานทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ไม่สะดุดติดขัด หาไม่จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งกำลังงาน กำลังสมอง และเงินทองไปอย่างน่าเสียดายโดยไม่มีโอกาสจะกู้กลับคืนได้...."

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2525
ณ มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2526หนังสือ พ่อสอนอ่าน     หนังสือดีที่ควรอ่าน

Next          Home