หน้าหลัก

ท่องเที่ยว
ดนตรี
อ่านหนังสือ
ไอที
บันเทิง
ถ่ายภาพ
กีฬา
สื่อการเรียนการสอน
อาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ
สะสมของรัก
อาหาร
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์
งานฝีมือ
ความงาม
ศิลปะ

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หนังสือ คือ ปัญญา
....หนังสืออยู่ในห้องหรืออยู่ในตู้ในสถานที่แห่งหนึ่ง
เป็นจำนวนมากมหาศาลจะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ถ้าไม่มีใครอ่าน

---------

รักการอ่านรักการเรียนรู้
พัฒนาความคิดและปัญญา


-------------
มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ ๑๑
BookExpo Thailand 2006

วันที่ ๑๘ - ๒๙ คุลาคม ๒๕๔๙
ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดูภาพประกอบ คลิก 

มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ ๑๒
BookExpo Thailand 2007

วันที่ ๑๘ - ๒๘ คุลาคม ๒๕๕๐
ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดูภาพประกอบ คลิก 

ประโยชน์ของการอ่าน

Home